INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

O NAS

KURSY I SZKOLENIA

NAUKA ZA GRANICĄ

CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH

PROMOCJA ZATRUDNIENIA

KONTAKT

     

SkrótyProjekty międzynarodowe, w których Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich bierze udział:

QeC-ERAN:

European Residents in Regeneration Network (ERRN): Belgia
European Regeneration Managers Network (ERMN) : Belgia
European Social Inclusion Platform (ESIP): Słowacja


VISEGRAD FUND
  Support forms for science and business cooperation in Visegrad Group and Eastern Partnership - Polska - Lubelski Park
     Naukowo -Technologiczny,
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,  Czechy + Węgry + Ukraina + Białoruś

OPERAČNI PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE a ZAMĚSTNOST (OPLZZ):
Absolventi na trh práce  - Czechy + Wlk.Brytania+ Polska - Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,
Social Trends and Innovations: their importance and current approaches in long-term and direct care - Czechy + Polska -
     Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich +
Wlk.Brytania

PROGRESS:
Tacling young people's welfare in Europe (TYPE)-
Wlk.Brytania + Polska - Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,   

GRUNDTVIG
- Program Uczenie się przez całe życie:
Art as the identity of a country and as a universal pattern which all the European countries can share (ART) - Polska -Instytut
     Rozwoju Zasobów Ludzkich
 + Grecja + Niemcy + Portugalia + Rumunia + Turcja + Wlk.Brytania
Pedagogic evolution with online learning environments (PEOPLE) -Finlandia + Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich +
     Hiszpania + Portugalia + Włochy +Norwegia

See your Skills (SYS) - Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich

LEONARDO Da VINCI
:
  One Community - fostering cross-cultural awerness with particular regard of aiding the succesful integration of foreign migrant
      workers - Wlk.Brytania
+ Holandia + Hiszpania + Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
  Promotion of Life Long Learning as an Active Ageing Strategy - sharing experiences for European solutions (PLAS)
- Czechy
     + Polska - Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Włochy + Wlk.Brytania + Niemcy + Węgry
 
  Going places with languages - Wlk.Brytania + Polska - Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Niemcy + Rumunia

KA3:
  Community Learning Social Networks - Harnessing Educational Assets & Addressing Educational Needs (NETBOX)  - Irlandia +
     Wlk.Brytania
+ Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Litwa + Rumunia + Niemcy + Finlandia + Cypr


                                                                         2014
GRUNDTVIG - Wizyty i wymiana kadry:
Visit and staff exchange - Wlk.Brytania + Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich                                    

                                                                         2013

                    

W ramach programu Grundtvig w styczniu 2014 roku wraz z partnerem brytyjskim zrealizowaliśmy wymianę kadry. Partner – Europa Maxima Centre Ltd z siedzibą w Londynie zajmuje się zagadnieniami edukacji dorosłych i rynku pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi

poszukującymi pracy, specjalizuje się w organizacji kształcenia, szkoleniem, organizacją wymian i staży.

 

Celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz doradztwo w zakresie oferty edukacyjnej i wsparcia migrantów w szczególności narodowości polskiej w kontynuacji kształcenia i poszukiwania pracy w Wielkiej Brytanii.

 

Wizyta wywarła pozytywny skutek na obie organizację i przyczyniła się do pogłębienia współpracy. Zarówno nasza instytucja jak i partner goszczący mieli okazję do porównania podejścia do edukacji na poziomie różnic krajowych, sposobów organizacji i zarządzania oraz zakresu oferty edukacyjnej w obu krajach.

Ponadto osoby uczestniczące działaniach miały okazję bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń oraz różnego podejścia do edukacji dorosłych, a w szczególności tworzenia skutecznej, dopasowanej do potrzeb oferty edukacyjnej. Możliwa

była analiza problemów i ich rozwiązań w obu krajach i specyfiki instytucji.

 

W wyniku nawiązanego partnerstwa obie instytucje zyskały nowe pomysły dotyczące nauczania i tworzenia oferty edukacyjnej, których nie mogliby uzyskać w innych okolicznościach.

Niewątpliwą wartością dodaną wizyty jest stworzenie bezpośredniej więzi pomiędzy osobami zajmującymi się zawodowo nauczaniem dorosłych, które pozostają w kontakcie po zakończeniu projektu.

                                                    2012


                                                                         2011

GRUNDTVIG
- Program Uczenie się przez całe życie:
 Integration and Education Online (IOL) - Finlandia + Hiszpania + Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Portugalia + Włochy

                                                                         2010
PROGRESS:

Action Learning Programme for Local / Regional Action Planning for Social Inclusion (LAPS & RAPSII) - Słowenia +
Czechy + Litwa + Polska - Fundacja Nasza Szkoła/Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Portugalia + Rumunia + Słowacja + Węgry,   

GRUNDTVIG - Program Uczenie się przez całe życie:
EUMIGRA Digital Cultural Heritage of Emigrants People  - Włochy + Hiszpania + Portugalia + Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich  + Grecja +Turcja + Malta

                                                                         2009
GRUNDTVIG
- Program Uczenie się przez całe życie:
Accompagner la Diversite Culturelle - Francja + Polska -Fundacja Nasza Szkoła + Włochy

                                                                         2008
LEONARDO Da VINCI
- VETPRO:
Szkoleniowcy - specjaliści w branży hotelarskiej i gastronomicznej - wymiana dobrych praktyk - Polska -Fundacja Nasza Szkoła + Cypr

                                                                         2007
INTERREG CADCESS IIIB:
MIGRAVALUE - Włochy - Polska (KUL Lublin)

GRUNDTVIG
- Program Uczenie się przez całe życie:
Best Practices in Adult Education - Cypr

EFS SPO RZL - PROBONUS
Model  of  Cooperation  Between  Labour  Market  Institutions  and  Vocational  Training providers with Administration in Cyprus
     - Cypr

                                                                         2006
SOCRATES / GRUNDTVIG:
Talking to People  - In Service European Programme for Teachers - University of Limerick, Irlandia
Accessing EU Funds - The Maze of EU Funds & Project Management - University of Malta

INTERREG CADCESS IIIB:
MIGRALINK - Włochy - Polska (KUL Lublin)
                                                        
RITA:

Jakiego partnera potrzebuje Mołdowa - Theotokos, Gliwice

Golf  VIP Cup Trophy -  Future Communication, Polsat  - Tunezja

                                                                    2003 - 2004
Professional Development Programs (ProDeP) - Cypr
    

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2010