INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

WŁASNA FIRMA - TO MOŻLIWE

     

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                     

 

OGŁOSZENIA

20.11.2017
informujemy o możliwości składania ofert na oszacowanie wartości wynajmu sali w ramach projektu „Własna firma-to możliwe!”.
Data złożenia wyceny: do 23.11.2017 r.

- szacowanie sali
- szacowani sali formularzDodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu:
Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,
ul. Nałęczowska 30,
20-701 Lublin
tel: (081) 444-99-40, 444-99-42
www.irzl.pl,
                                                                                                                                                    
 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2017