INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

CZAS DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

     

 


 

jest to inicjatywa finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Cel projektu:

Zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych 50 niezatrudnionych osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego (w tym min. 3 osoby odchodzące z rolnictwa) poprzez: szkolenia i doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 40 uczestnikom środków na rozwój przedsiębiorczości (w tym min. ośmiu, które utworzą w swoich przedsiębiorstwach dodatkowe miejsce pracy) oraz wsparcie pomostowe finansowe i doradcze.

Wartość projektu: 1 953 300,00 PLN

Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2018-08-31

Oferujemy:

Doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności – kwiecień – maj 2017r, czas trwania: 48h ( dla 50 osób).
Indywidualne doradztwo dostosowane do potrzeb uczestnika, omówienie kwestii związanych z biznesplanem– 8h/os.
Przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 200zł/os – dla 40 osób (24K; 16 M), które zostaną wybrane na podstawie wniosków i biznesplanów przygotowanych na 2 lata.
Wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji – 9h/os oraz pomostowe wsparcie finansowe i monitoring prowadzonych działalności gospodarczych – 1850 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy, a dla 25% uczestników w tej samej wysokości na kolejne 6 miesięcy (wybór na podstawie biznesplanów).

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                          
 
OGŁOSZENIA

19.07.2017 r.
Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku 


 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
 


                                                                                                                                                                                                     
 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2017