INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

O NAS

KURSY I SZKOLENIA

NAUKA ZA GRANICĄ

CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH

PROMOCJA ZATRUDNIENIA

KONTAKT

     

Skróty

GaleriaCentrum Inicjatyw Europejskich inicjuje i realizuje działania obejmujące szeroki aspekty życia społecznego związane z aktywnością obywatelską, kulturą, ochroną dziedzictwa kulturowego,  środowiska,  integracją  z Unią Europejską.

Wykonując cele statutowe prowadzimy działania własne,  a  także  bierzemy  udział w konkursach projektów.  Wynikiem  pozytywnej  oceny  naszych  wniosków  samodzielnie  realizujemy projekty w ramach  Sektorowego  Programu  Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego  (ZPORR),  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i budżet państwa, a także projekty w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Realizujemy również projekty w ramach programów PROGRESS Rady Europy, GRUNDTVIG Programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da VInci.

Bierzemy również udział w projektach innych organizatorów jako uczestnik projektu, a także w partnerstwach międzynarodowych: 

- European Residents in Regeneration Network (ERRN) z siedzibą w Brukseli,  w skład którego wchodzą m.in.:
Aberdeen City Council, UK
Administration Communale de Schaerbeek, Belgique
Ayuntamiento de Avilés, España
City of Vantaa, Family Care, Finland
Municipality of Venice, Italy
Municipality of Thessaloniki, Greece
Birmingham CC- Community and Play Service, UK

- European Social Inclusion Platform (ESIP) z siedzibą w Bratysławie, której jesteśmy oficjalnym przedstawicielem w Polsce.

  euroconsulting@irzl.pl
 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2009